Umowa pożyczki – po prostu MUSISZ ją przeczytać

Szukając pożyczki, bez względu na to, czy szukamy jej w bankach czy w firmach pozabankowych, zwracamy uwagę na koszty pożyczki i szybkość rozpatrzenia wniosku i wypłaty pieniędzy. Bardzo rzadko zwracamy uwagę na umowę pożyczki. To błąd. Umowa pożyczki, to bowiem dokument, który trzeba przeczytać, zrozumieć i podpisywać wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że nie ma w nim niekorzystnych dla nas zapisów!

W opinii wielu osób, umowy pożyczek są dość skomplikowane. Nie można się z tym nie zgodzić. Pisane bankowo – prawniczym językiem, z mnóstwem postanowień, paragrafów i innych zapisów, nie zachęcają do zagłębienia się w treść. Mimo tego, nie należy z tego rezygnować. Podpisując umowę pożyczki, wyrażamy zgodę na warunki w niej zawarte, warunki, które będą dla nas zobowiązaniem, warto więc je poznać.

Nie ma znaczenia, czy szukamy pożyczki chwilówki za darmo i chcemy pożyczyć tylko kilkaset złotych, czy szukajmy możliwości pożyczenia większej sumy, zawsze trzeba zapoznać się z umową. Co ważne – przeczytać i zapoznać się należy nie tylko z umową, ale wszelkimi dokumentami, które do niej przynależą, a więc cennikami, aneksami i uzupełnieniami, one bowiem są integralną częścią umowy?

Składanie podpisu pod umową pożyczki, to nie tylko krok, prowadzący do otrzymania pieniędzy (warto również wejść na stronę www.zanim-podpiszesz.pl). To zgoda na warunki udzielenia pożyczki i zgoda na spłacanie jej wraz z określonymi w umowie odsetkami i innymi kosztami. Nie należy rezygnować z czytania umowy pożyczki, podpisywać ją zaś można tylko wtedy, gdy zrozumieliśmy jej zapisy i wiemy, że nie są dla nas niekorzystne. Warto o tym pamiętać.

MDM jakie warunki należy spełnić by uczestniczyć w programie? Kto otrzyma pomoc w uzyskaniu środków na nowe mieszkanie?

 „Mieszkanie dla młodych” to niewątpliwie bardzo atrakcyjna opcja dla osób, które nie chcą już żyć na garnuszku swoich rodziców i marzą by rozpocząć samodzielną podróż przez życie. Wiele osób chciałoby posiadać swój własny, ciepły kąt. Zdecydowanie jest to dla młodych szansa na wspaniały start w życiu. Nic dziwnego więc, że tak wielkie jest zainteresowanie wokół programu „Mieszkanie dla młodych”, który umożliwia zrealizowanie tegoż marzenia. Dofinansowanie i to w obiecującej kwocie stoi przed Tobą otworem jeśli jesteś przed 35 rokiem życia. Jakie jeszcze dodatkowe warunki należy spełniać aby pomoc finansową na kupno domu otrzymać?

Jak wielu z pewnością wie „Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia. Pierwszym, niekwestionowanym warunkiem jest wspomniany wcześniej wiek. Osoba ubiegająca się nie może mieć więcej niż 35 lat. W skrócie: otrzymujesz pomoc ze środków budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego, a także częściowej spłaty rat kredytów.

Czy takie dofinansowanie jest dla każdego? Jakie są pozostałe warunki?

Jeśli właśnie starasz się o kredyt na kupno mieszkania lub domu program „Mieszkanie dla młodych” jest dla Ciebie (oczywiście należy posiadać odpowiednią zdolność kredytową więc karty kredytowe, niespłacone szybkie pożyczki czy wpis w bazach typu KRD może być dla nas przeszkodą). Za tak zwanego potencjalnego nabywcę uważa się małżonków, osoby samotnie wychowujące dzieci lub osoba o statusie małżeńskim „wolny”. W kwestii samotnej matki lub ojca istnieją dodatkowe warunki. Pod pojęciem tym określa się :

 • jedno z rodziców biologicznych albo opiekuna prawnego (w tym może być także wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik)
 • osobę pozostającą z partnerem w separacji,
 • osobę, która nadal w świetle prawa jest w związku małżeńskim natomiast współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
 • osoba, której współmałżonek przebywa w zakładzie karnym
 • osoba (rodzic lub opiekun), która po prostu samotnie wychowuje dziecko lub dzieci

Dofinansowanie wkładu własnego w programie „Mieszkanie dla młodych” – na jakich warunkach?

Dofinansowanie możesz otrzymać w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania. Żeby tak jednak się stało musisz wypełnić i złożyć wniosek maksymalnie przed upływem roku kalendarzowego, w którym ukończyłeś wspomniane 35 lat. Oczywiście w przypadku związku małżeńskiego zwraca się uwagę na wiek osoby młodszej. O dofinansowanie, do dnia nabycia mieszkania, nie może się natomiast ubiegać:

 • osoba, która posiada już inne mieszkanie lub dom, Ten warunek obowiązuje w przypadku małżeństwa obojga małżonków,
 • osoba, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie, dom)

Oczywiście należy pamiętać iż dofinansowanie otrzymamy tylko jeśli dane mieszkanie będzie służyć wyłącznie naszym celom i zaspokajać nasze potrzeby. W ustawie została określona także powierzchnia lokalu. Nie może ona być większa niż:

 • 75 m2 w przypadku mieszkania oraz 100 m2 w przypadku domu,
 • 85 m2 w przypadku mieszkania oraz 110 m2 w przypadku domu – pod warunkiem, że na naszym utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci.

To jednak nie koniec warunków. Następnie w grę wchodzi cena lokalu. I tutaj jest określona pewna granica. Kwota zakupu 1 m2 mieszkania musi stanowić średnią arytmetyczną dwóch wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Określone przez wojewodów wskaźniki zostaną pomnożone przez współczynnik 1,1. Obowiązują różne limity dla stolic województw, gmin, które sąsiadują ze stolicami oraz pozostałych miejscowości w obrębie danego województwa (promocyjne oferty domy na sprzedaż w Inowrocławiu).

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:

 • 10 % – dla rodziny nie posiadającej potomstwa
 • 15 % – dla osób (rodzin lub osób o statusie „wolny”) , które na swoim utrzymaniu mają chociażby jedno dziecko, z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m.kw. nabywanego mieszkania (maksymalnie 50 m.kw.) kwoty obliczanej według podanych przez wojewodę wskaźników przeliczeniowych.

Gdy dana osoba zdecyduje się na adopcje dziecka również ma prawo o takie dofinansowanie wnioskować.

Co w przypadku rodziny z co najmniej dwójką dzieci? A co jeśli rodzina powiększy się jeszcze bardziej?

Oczywiście pomoc finansową można również otrzymać w przypadku gdy w rodzinie pojawi się trzecie dziecko, to samo tyczy się adopcji. Ważne jednak by podlegać niżej wymienionym regułom: sytuacja musi mieć miejsce w czasie do 5 lat od momentu podpisania umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

A jak w takim razie wygląda sama procedura uzyskania dofinansowania?

Wniosek musimy złożyć w terminie do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku. Obowiązkowym oczywiście jest by bank w programie „Mieszkanie dla młodych” brał udział. Do dokumentu musimy dołączyć również wniosek o udzielenie kredytu.

Ważnym jest również oświadczenie o tym, iż spełniamy warunki wymienione w umowie. Oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego dokona weryfikacji czy rzeczywiście spełniamy warunki zamieszczone w regulaminie programu.

Co jednak mieszkanie z programu „Mieszkanie dla młodych” z pewnych przyczyn zechcemy sprzedać?

Istnieją sankcje dla nabywcy ustalone również w regulaminie jeśli ten w okresie 5 lat od momentu zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:

 • wyzbył się prawa własności lub współwłasności danego lokalu,
 • wynajął to mieszkanie osobie trzeciej,
 • użyczył dany lokal osobie trzeciej
 • zyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu przykładowo na drodze spadku.

W wymienionych sytuacjach nabywca zostanie zobowiązany do zwrócenia części finansowego wsparcia. Poza tym pamiętajmy, że w razie chęci wyzbycia się danego lokalu należy o zaistniałym fakcie poinformować bank. Nie uczynienie tego może obfitować w nieprzyjemne konsekwencje. Spowoduje to bowiem naliczanie ustawowych odsetek od kwoty zwrotu od dnia, w którym powinno się takie powiadomienie złożyć.

 

Bankowość online to dużo więcej niż konto internetowe

Zyskuje w naszych oczach dzięki takim cechom, jak szybkość, możliwość dostępu do własnego konta przez całą dobę oraz wykonywania przelewów o każdej porze dnia i nocy. Dla wygodnych i stawiających na komfortowe rozwiązania, dla zapracowanych oraz dla tych, którzy lubią wszystko mieć pod kontrolą, konto internetowe czyli bankowość online stały się cennym wsparciem.

Dziś aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno wielu z nas spoglądało w stronę banków oferujących e-konta z niepewnością i nieufnością. Bankowość internetowa jest dziś bardzo popularnym rozwiązaniem, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Zalet e-konta jest wiele. Jakimi więc cechami bankowość online podbiła nasze serca?

Bankowość internetowa to oszczędność czasu i pieniędzy. W ramach rachunku bankowego, każdy klient otrzymuje możliwość zarządzania poszczególnymi operacjami finansowymi za pomocą internetu. Dzięki temu w każdej chwili może on sprawdzić stan swego konta i sprawdzić, czy wynagrodzenie lub należna opłata wpłynęła już na jego konto (sprawdź czy nie przepłacasz za swój rachunek osobisty – porównaj najlepsze konta tutaj www.topkontabankowe.pl/ranking-kont-osobistych).

Może też dokonać szybkiego przelewu oraz kontrolować stan swego konta. Takie rozwiązania proponują swym klientom zarówno banki tradycyjne, które posiadają stacjonarne punkty obsługi, jak i banki wirtualne, działające w sieci.

Ponieważ koszt prowadzenia konta internetowego jest tańszy, klient banku może dzięki temu zaoszczędzić na opłatach związanych w prowadzeniem rachunku. Oszczędza również sam bank, gdyż bankowość internetowa nie wymaga od placówki posiadania wielkiego lokalu ani tez zatrudniania wielu osób do obsługi klientów. Przy regularnym oszczędzaniu warto także wziąć pod uwagę specjalnie przygotowane do tego celu rachunki, polecamy ranking kont oszczędnościowych, w którym znajdziesz porównanie najlepszych ofert na rynku.

Co więcej – e-konto obsługiwane jest przez tych, którzy z niego korzystają, a więc przez klientów. Ważne jest jednak, by bank zadbał zarówno o obsługę techniczną, jak i o bezpieczeństwo takich kont. Bankowość online wymaga przecież odpowiednich rozwiązań, jak specjalne szyfry, dzięki którym tylko osoba upoważniona może uzyskać dostęp do konta. Rozbudowane hasło, broniące konta przed osobami nieupoważnionymi, to podstawa.

Równie ważnym zabezpieczeniem są szyfrowane transmisje, kody wysyłane na SMS-a w chwili, gdy potwierdzany ma być przelew oraz automatyczne powiadomienia o wszelkich zmianach na rachunku dokonywane za pomocą systemu SMS. Dzięki temu klient może za pomocą telefonu komórkowego kontrolować stan swego konta nawet w chwili, gdy nie ma dostępu do internetu.

Chcesz odnieść sukces na rynku Forex? Zacznij najpierw od cech charakteru

Wiele osób bagatelizuje tą kwestią. Wiele osób uważa to za wymysł, ale prawda jest taka – bez odpowiednich cech nie ma co myśleć o handlowaniu na rynku walutowym. W ostatecznym przeliczeniu wielu nowych traderów decyduje, że ten rynek nie jest dla nich. Dzieję się tak gdyż nie pielęgnują w sobie odpowiednich cech lub nie do końca potrafią okiełznać własne emocje. Nie da się zaprzeczyć, że wiedza na temat inwestowania jest ważna, ale zaraz obok niej znajduje się nasz charakter. Jak to jacy jesteśmy ma się do gry na Forexie? Przeczytaj w tekście poniżej.

Z pewnością już wiesz, że Forex to najpotężniejszy, największy rynek finansowy na świecie. Dokonywanie transakcji jest tu możliwe na okrągło, platformy i brokerzy forex funkcjonują 24 godziny na dobę. Z perspektywy zarabiania może skorzystać każdy. Wystarczy dostęp do Internetu. Poza tym nie potrzebujesz nic więcej. Nieistotne jest Twoje wykształcenie. Bycie traderem nie wymaga certyfikatów. Wystarczy nabyć odpowiednią wiedzę.

Jest jednak jedna rzecz, która w znacznym stopniu wpływa na nasz wzrost i w efekcie końcowym przetrwanie na rynku. Nie każdy może zostać inwestorem. Niezbędne są określone cechy charakteru. Każdy kto liczy na ogromne zyski musi najpierw zacząć je w sobie pielęgnować.

Dyscyplina

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić zanim wejdziemy do gry jest stworzenie systemu według, którego będziemy postępować. Kiedy już zbudowaliśmy swoją strategię należy się do niej bezwzględnie stosować niezależnie od pojedynczych przegranych. Tak więc dyscyplina jest istotną cecha na naszej drodze do sukcesu. Bycie sumiennym doprowadzi nas do stopniowych wygranych.

Akceptacja

Musimy przywyknąć do ewentualnych strat, które są wpisane w ryzyko tej gry. Jest to nieuniknione, ale jak wszystko ma także swoje pozytywne strony. Otóż wiedza, którą wynosimy z porażek za każdym razem jest inna i bezcenna. Musimy na to spojrzeć jak na narzędzie wzbogacające nasze umiejętności i doświadczenie. Dzięki niemu łatwiej będziemy podejmować ryzyko w przyszłości. Za nic nie można się poddawać. Radzenie sobie z porażkami i akceptacja takiego stanu rzeczy jest cechą niemal szlachetna na rynku Forex. Za każdą wielka wygraną stoją przegrane. Każda, nawet najbardziej negatywna sytuacja powinna być motorem napędowym do pracy nad sobą.

Jeżeli nie lubisz ryzyka, zastanów się nad wyborem depozytów terminowych. Aktualny ranking najlepszych lokat znajdziesz na www.toplokatybankowe.pl

Cierpliwość

To chyba jedna z ważniejszych cech. Jeśli nie jesteś cierpliwy to handel na rynku Forex z pewnością nie jest dla Ciebie. Nie można być zbyt nerwowym. Wykluczonym jest poddawanie się stresującym okolicznościom. Należy także pamiętać, że wygrywać wielkich pieniędzy nie będziemy od razu. Do wszystkiego potrzebny jest czas. Najpierw nauka i gromadzenie wiedzy. Decyzje o wejściu również należy podejmować z pewną dozą dystansu i realizmu, zawsze czekamy na właściwy sygnał. Tak samo stworzenie skutecznej strategii odbywa się etapowo i trwać może miesiącami, a może nawet latami. Cierpliwość jest ściśle połączona z grą na rynku Forex.

Emocje

Osoby kierujące się głównie odczuciami nie będą dobrymi traderami. Jeśli masz zostać wyśmienitym inwestorem musisz nauczyć się panować nad własnymi emocjami. Traderom często towarzyszy chciwość, lęk, stres, smutek, depresja związana z porażką, albo zbytnie podekscytowanie wygraną. Do wszystkiego należy mieć odpowiedni dystans. Musisz pamiętaj, że tylko Ty panujesz nad sytuacją. Trzymaj się swojego wypracowanego systemu. Nie popadaj w fantastykę i podchodź rozważnie do konkursów, ponieważ nie każdy może wygrać Teslę (przykład Roboforex).

Odpowiedzialność

Oczywiście musisz zawsze pamiętać, że za osobiste decyzje nikt inny prócz Ciebie nie ponosi odpowiedzialności. Weź sprawy w swoje ręce. Co za tym idzie? Również nie obwinianie wszystkich wokół za własne niepowodzenia. Nauczy Cię to pewnego rodzaju samodzielności i samowystarczalności. Każdy dojrzały trader postępuje w ten sposób. Co więcej, dzięki temu stajesz się otwarty na własne błędy i chętniej wyciągasz wnioski. Postępuj rozważnie także w przypadku opcji binarnych, ponieważ obarczone są nie mniejszym ryzykiem handlowym (więcej na ten temat tutaj na: www.fxranking.pl/opcje-binarne-brokerzy).

 

Szybkie pożyczki chwilówki – nie daj się wpuścić w maliny

Kiedy potrzebujemy gotówki na zaraz jesteśmy skłonni podjąć nawet najbardziej radykalne decyzje jednocześnie nie są one najmądrzejsze. Pod presją czasu nie myślimy trzeźwo. Logika ucieka w las i zaczynamy popełniać ogromne błędy. Często myślimy o pożyczce. Nie mogąc liczyć na rodzinę czy przyjaciół z ratunkiem przychodzą nam „chwilówki”, a ponieważ czas nagli decydujemy się na pierwszą lepszą firmę pożyczkową. Może nas to niestety wiele kosztować. Pamiętajmy! Nigdy, absolutnie nigdy, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której emocje biorą górę, na pewno nie w kwestii finansów. Nawet jeśli sytuacja wydaje się naprawdę podbramkowa warto sprawdzić chociażby kilka firm, dowiedzieć się o możliwościach i warunkach, dokładnie prześledzić przykłady umów. Z takim wglądem w sytuację na pewno nie popełnimy błędu, a co za tym idzie nie spotkamy się z większymi konsekwencjami. Wiedza jest dla nas ratunkiem. Warto być w pełni świadomym minusów i plusów podejmowanej decyzji.

Zastanów się czy środki są Ci aby na pewno potrzebne!

Warto przemyśleć czy gotówka na zaraz nie jest jedynie naszym kaprysem. Czy dobrze przekalkulowaliśmy sytuację i czy aby na pewno dodatkowych środków wymaga. Możliwe, że można rozwiązać problem na tyle łatwo, że wcale nie musimy szukać pomocy firmy pożyczkowej czy parabanku. Z pewnością wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że większość sytuacji można rozwiązać polubownie. Zwykle nie jest tak trudno porozumieć się z osobą lub instytucją, u której mamy na przykład zadłużenie. Jeśli natomiast planujemy wyjazd zagraniczny z rodziną, zakup nowych mebli, auta czy remont może po prostu należałoby odłożyć plany na później i uzbierać troszkę dodatkowej gotówki.

Niestety, jak wiadomo, w życiu bywa różnie i może się zdarzyć, że nasz problem nie jest tak prosty jak mogłoby się wydawać. Bez natychmiastowej gotówki się nie obejdzie. W takim celu porównaj oferty najlepszych firm na rynku, polecamy tutaj ranking chwilówek w serwisie www.epozabankowe.pl

Kiedy spróbowaliśmy już wszystkich metod, przeliczyliśmy bilans zysków i strat ostatnią deską ratunku może okazać się jednak pożyczka. Na początek należy pomyśleć racjonalnie, usiąść i na zimno przeliczyć całkowity budżet jakim dysponujemy. Jakie są nasze comiesięczne wpływy, jakie mamy wydatki? Pomoże nam to w ustaleniu kwoty pożyczki. Warto cały czas prowadzić szczegółowe notatki na temat przepływu naszej gotówki oraz kontrolować wszystkie nasze wydatki. Tak skrupulatna w zarządzaniu swoimi środkami osoba z pewnością nie będzie miała problemów z ustaleniem kwot tego typu. Tak więc na początek musi poznać naszą realną sytuację i tym samym to jaką zdolność do spłacania rat, odsetek rzeczywiście mamy. Jeśli zdecydujemy związać się z instytucja finansową kredytem na kilka lat musimy oczywiście wziąć pod uwagę, że nasza sytuacja może ulec pogorszeniu.

Od tego jak zachowamy się na wstępie zależy nasze bezpieczeństwo i stabilność finansowa. Jedną z dogodnych opcji może okazać się dla niektórych „chwilówka”. W poniższym tekście przedstawimy system działania tego rodzaju pożyczek.

Jaki czas i ile będzie mnie to kosztowało?

„Chwilówki” znane są jako pożyczki udzielane w ekspresowym tempie. Minimum formalności, a gotówka wpływa na konto, nawet w czasie kilkunastu minut. Chyba nikt nie zaprzeczy, że taka perspektywa wydaje się niesamowicie wygodna. To pierwszy powód, dla którego taka forma może wydawać się atrakcyjna dla przyszłego kredytobiorcy. Niestety mało kto zastanawia się nad kosztem jaki poniesie i innymi konsekwencjami. Minusy są zwykle rekompensowane krótkim i prostym procesem na tyle, że o nich zapominamy.

Nagłówki, reklamy i broszurki wręcz krzyczą wytłuszczonym tekstem „szybkie pieniądze”, „natychmiastowe pożyczki” , „nie musisz czekać ani chwili dłużej”, „tylko 15 minut”, bez zbędnych formalności, pierwsza pożyczka bez odsetek oraz wiele innych… Choć w niektórych przypadkach nie jest to stu-procentowa prawda. Jeśli zechcemy od firmy pożyczkowej otrzymać większe dofinansowanie, powiedzmy rzędu tysięcy złotych, to o taką pomoc jest już o wiele trudniej. Przede wszystkim wymaga ona więcej formalności i większej ilości dokumentów, których musimy dostarczyć. Firma musi skrupulatnie poznać naszą sytuację materialną. Nasze dochody, zobowiązania, wydatki. Nie jest więc to takie proste na jakie wygląda w reklamach. Jedynie dowód osobisty? Owszem! Jednak tylko przy kwotach rzędy kilkuset złotych.

Ciekawą opcją jest możliwość zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem internetu. Pierwsza pożyczka wymaga niestety nieco wydłużonego procesu, ale przy kolejnych wystarczy praktycznie podać kwotę, a ta szybko znajdzie się na naszym koncie. Ponieważ większość osób decyduje się na ten rodzaj pomocy finansowej ze względu na stresujące okoliczności może popaść w kłopoty gdyż nie poświęca wystarczającej ilości czasu na wnikliwe przeczytanie każdego podpunktu umowy. Zawarte szczegóły takie jak prowizja, oprocentowanie, inne opłaty w ten sposób umykają nam sprzed nosa. Przede wszystkim pamiętajmy o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania,wysokości opłaty przygotowawczej, kosztach upomnień i działań windykacyjnych i innych.

Uwagi

Choćbyśmy nie wiem jak potrzebowali środków należy pamiętać, że niecierpliwość może być pierwszym stopniem do piekła. Ze stosunkowo niewielkich problemów finansowych możemy wpaść w spiralę długów. Nie ma co tracić głowy. Nie pożyczajmy pieniędzy od firm x, o których funkcjonowaniu nie mamy najmniejszego pojęcia. Niektóre firmy udzielające pożyczek poza bankowych nie maja nawet nazw więc najlepiej nawet o tym nie myśl jeśli naprawdę chcesz uniknąć poważnych kłopotów. Zanim zaufasz sprawdź wiarygodność. Na rynku bowiem istnieje wielu oszustów choć mogą być bardzo przekonujący.

Ryzykowny zastaw

Niesamowicie ważnym działaniem z naszej strony jest jak największa weryfikacja naszego potencjalnego pożyczkodawcy. Nie zapomnijmy o zasięgnięciu opinii osób, które już z takiej oferty skorzystały. Ważne jest to szczególnie w przypadku dużych pożyczek pod zastaw na przykład działki, mieszkania czy innej nieruchomości.

Znane są historię osób, które nie zapoznały się odpowiednio z umową, nie sprawdziły wszystkich warunków i możliwości, a cała sytuacja zakończyła się dla nich utratą mieszkania. Sprawdzajmy więc skrupulatnie firmy pożyczkowe, dopilnowujmy wszelkich formalności dla własnego bezpieczeństwa. Swego czasu zdarzały się zuchwałe procedery sprytnych firm, które ludziom podsuwały do podpisu umowę sprzedaży nieruchomości zamiast umowy rzeczywistej pożyczki! Nie czytanie podpisywanych dokumentów może więc w skutkach być dramatyczne.

Nasze zaufanie powinna zachwiać sytuacja, w której firma uchyla się od udostępnienia wzoru umowy do naszej dyspozycji. Każda sytuacja tego typu powinna automatycznie zapalić czerwone światło. Prawdopodobnie pożyczkodawca chce coś przed nami ukryć. Uczciwa firma nie będzie miała problemu z udzieleniem nam wszelkich informacji.

Spirala długów

Wydatki nie powinny być wyższe od naszych dochodów, od tego należałoby zacząć. W ten sposób uchronimy się przed niechcianymi długami i problemami. Pożyczki na nieprzemyślane zakupy, nowy komputer, który nie jest aż tak potrzebny, ubrania, zabawki, gadżety czy wycieczki zagraniczne nie należą do najbardziej rozsądnych. Jeśli pożyczka nie jest absolutnym być albo nie być nie ma potrzeby jej brać. Jest to kwestia, którą na samym początku należy przemyśleć. Warto także wziąć pod uwagę pożyczki pozabankowe długoterminowe, które dzięki wygodnym ratom możemy spłacić w bardziej wygodnym dla nas terminie w mniejszych kwotach.

Łatwo można popaść w spirale problemów materialnych na własne zawołanie. Pamiętajmy jednak, że jeśli już przytrafi nam się najgorsze i przyjdzie do nas windykacja nie należy pod żadnym pozorem unikać konsekwencji. Nie odbieranie telefonów czy poczty może nas kosztować o wiele więcej. Najprościej po prostu pójść i wyjaśnić sytuacje, postarać się dojść do jakiegoś konsensusu. Załagodzenie sytuacji jest dla nas najważniejsze. Każdej ze stron zależy na obustronnym porozumieniu, a dla pożyczkodawcy najważniejsze jest jak najszybsze odzyskanie pieniędzy w jak najmniej konfliktowych warunkach.

Zaciąganie kredytu, a nawet małej pożyczki to nie taka prosta sprawa. Trzeba uświadomić sobie wiele rzeczy. Starajmy się zawsze, nawet gdy desperacko potrzebujemy środków, zachować pewną dozę zdrowego rozsądku. Każda sytuacja z pewnością ma wyjście i nie można o tym zapominać.